Priser:

Første samtale er ganske gratis og uforpligtende. 

Priser inklusiv moms: 

Privat sag:

Gennemlæsning af sagsakter:

450 kr. - 

Prisen kan være mindre, afhængig af omfanget af sagsakter - men aldrig mere end 450 kr. 

Du kan vælge enten selv, at anmode om sagsakter fra din kommune, eller jeg kan gøre det med et underskrevet samtykke fra dig. 

Udarbejdelse af partsindlæg eller klage: 

Hvis du blot ønsker hjælp til udarbejdelse af et partsindlæg eller en klage er prisen 900 kr. plus max 450 kr. for gennemlæsning af sagsakter. 

Længerevarende sagsforløb: 

Ønsker du længerevarende hjælp til din sag er prisen fast 800 kr. i timen.

Efter en samtale med dig, og en gennemgang af dine sagsakter vil jeg kunne give et estimat over forventet timeforbrug og dermed pris. 

Du vil få tilsendt en faktura pr. måned så du ikke skal af med et stort beløb på en gang. 

Afdragsordning: 

Jeg tilbyder afdragsordning for privatpersoner der ønsker råd, vejledning og hjælp i deres sagsforløb. 

Til virksomheder: 

Priserne for virksomheder er den samme som i privatsager.

Garanti: 

Jeg tager kun sager hvor jeg vurderer at kunne gøre en forskel.

Hvis din sag på sigt viser sig mere kompleks end først antaget, og jeg  alligevel ikke kan hjælpe dig i din sag, tilbagebetales dine penge. Dog ikke de 450 kr. for gennemlæsning af sagsakter.

Tilbagebetaling af penge sker ikke hvis et partsindlæg eller klage får et andet udfald end forventet.  

Næsten alt lovgivning er til fortolkning, og det er kun myndighederne (kommunen og ankestyrelsen) der kan træffe gældende afgørelser. 

Det betyder også, at der ved udarbejdelse af et partsindlæg eller en klage, aldrig er garanti for at kommunen omstøder deres afgørelse. I stedet skal sagen vurderes ved ankestyrelsen, og der kan derfor gå op til et år før der falder endelig afgørelse i din sag.