Står du midt i en krise, og har du brug for en til at samle trådene, skabe overblikket og måske koordinere din sag - så kan jeg hjælpe.

Når man rammes af krise og har brug for hjælp i kommunen kan man opleve, at have brug for hjælp fra flere forvaltninger og fra flere fagprofessionelle. Her kan det være givtigt med en der kan sikre den røde tråd i et sagsforløb på tværs. Jeg ønsker, som din private socialrådgiver, at hjælpe med at skabe overblikket, så du kan bruge din energi på den krise du står i og de eventuelle pårørende der også er ramt.

Jeg kan hjælpe med: 

* Råd og vejledning i din sag.

* Læse afgørelser og partshøringer.

* Skrive partsinlæg og klager.

* Have en koordinerende rolle hvis du har sager i flere forvaltninger.

* Være bisidder

* Være partsrepræsentant

Jeg har ikke et speciale, idet en koordinerende rådgivning spænder over alle forvaltninger i kommunen. Jeg har dog særlig erfaring inden for familieområdet og beskæftigelsesområdet.

Inden for beskæftigelsesområdet spænder min erfaring over:

* sygedagpenge

* Jobafklaringsforløb

* Ressourceforløb

* Revalidering

* Fleksjob

* Fastholdelsesfleksjob

* Seniorpension

* førtidspension

Hos mig kan du altid få en gratis og uforpligtende snak om din sag. 

Syntes du også

Syntes du også "systemet" føles som en labyrint?

Læs anbefalinger her!