Står du midt i en krise, og har du brug for en til, at samle trådende, skabe overblikket og måske koordinere din sag - så kan jeg hjælpe. 

Når man som borger rammes af krise og har brug for hjælp i kommunen kan man opleve at have brug for hjælp fra flere forvaltninger og fra flere fagprofessionelle. Her kan det være givtigt med en der kan sikre den røde tråd i et sagsforløb på tværs. Jeg ønsker som din private socialrådgiver at hjælpe med at skabe overblikket så du kan bruge din energi på den krise du står i og de eventuelle pårørende der også er ramt. 

Jeg kan ligeledes være med til, at sikre at du får korrekt rådgivning og vejledning, og være behjælpelig med at tyde partshøringer og afgørelser, og også udforme partsindlæg eller klager over en afgørelse. 

Jeg har ikke et speciale, idet en koordinerende rådgivning spænder over alle forvaltninger i kommunen. Jeg har dog særlig erfaring inden for familieområdet og beskæftigelsesområdet. 

Hos mig kan du altid få en gratis og uforpligtende snak af din sag. Du kan med rette også forvente at jeg kun tager din sag hvis jeg ser muligheder for, at hjælpe.